Informace o kandidátech

Volte číslo 1. - Česká strana sociálně demokratická.

1. Mgr. Petr Orieščík - 35 let, starosta městské části, člen ČSSD

kandidát na starostu obce

Vážení spoluobčané, přesně před čtyřmi lety jste dali v komunálních volbách 2014 svými hlasy šanci kandidátní listině pod mým vedením a s volebním programem pod heslem Společně pro Suché Lazce spravovat naši městskou část. Uplynuly čtyři roky a v říjnových volbách 2018 budeme před Vámi "skládat" účty a ucházet se o podporu na další volební období, tj. 2018 – 2022. Osobně jsem přesvědčen, že se nám podařilo Suché Lazce výrazně oživit kulturně i společensky a fungování městské části více přiblížit potřebám našich občanů. V uplynulých čtyřech rocích jsme také jednoznačně dokázali, že umíme pracovat pro heslem Společně pro Suché Lazce a největším důkazem toho je nové a skutečně moderní dětské hřiště při ZŠ a MŠ. Pro následující volební období jsme si pro Vás připravili opět volební program, který samozřejmě navazuje na úspěchy z volebního období let 2014 – 2018 a rádi bychom opět posunuli Suché Lazce na pomyslné laťce dále a výše, jelikož bezpochyby je mnoho oblastí a věcí, které je nutné zlepšit, upravit, zmodernizovat či úplně nově zrealizovat. Pro následující volební období jdeme do komunálních voleb s heslem Společně 2022! Moderní a zdravá obec s dobrou adresou! Pakliže Vás, milí spoluobčané, náš volební program zaujme, prosím podpořte naši kandidátní listinu v následujících komunálních volbách, které se budou konat 5. – 6. října 2018. Předem děkuji za Vaši podporu!

2. Ing. Václav Skuplík - 42 let, senior solution consultant - reporting, nezávislý kandidát

kandidát na místostarostu obce

Narodil jsem se lazeckému rodákovi stejného jména před 42mi lety. Stále trvající mládí jsem prožil na rodinném statku. Vychodil naši obecní školu, poté Strojní průmyslovku a posléze FEI na VŠB Ostrava. Vzhledem ke svému přesvědčení jsem nastoupil civilní službu a poté se zařadil do pracovního procesu. Než jsem se stačil kariérně rozjet, byla tu rodina. S Peťou jsme se u jedné dcery nezastavili. Aktuálně jsme na třech. Díky rodině a jejímu zázemí jsem schopen a zároveň nucen dělit své aktivity do několika zájmových oblastí. Přes několik zaměstnavatelů jsem si našel cestu ke stávajícímu skandinávskému service providrovi Tieto, který má v Ostravě přes dva a půl tisíce zaměstnanců a zároveň patří k největšímu zaměstnavateli v oboru v našem kraji. Tvoříme malý team starající se o reporting v oblasti námi poskytovaných služeb pro všechny naše klienty, tvořící většinu skandinávského trhu. Jde o nestereotypní práci v mezinárodním kolektivu, umožňující se stále učit novým věcem. Mezi benefity patří možnost home office práce a časová flexibilita. Díky práci pro Tieto jsem se nesčetněkrát dostal do Skandinávie nebo třeba Amsterdamu a měl možnost seznámit se s mentalitou jejich obyvatel. Ovšem, všude dobře, doma ...
Nejen v posledních čtyřech letech, ale i před nimi a v budoucnu bude potřeba, aby obec měla partu lidí, kteří potlačí vývoj v obci dopředu. Nejde samozřejmě jen o zastupitelstvo, které je k tomu primárně předurčeno občany díky v ně vloženou důvěru. Tímto bych chtěl poděkovat partě hic, která bez ohledu na svůj volný čas obětovala myšlence vybudování nebo zdokonalení obce stovky hodin soukromého času. A věřte, že hlášky typu "Já mám robotu doma" nebo "Proč jste neřekli" padaly a ještě padat budou. I výtky "Vedete to špatně" a "Ja bych to dělal jinak" vedou k zamyšlení, na druhou stranu, každý má možnost jít do toho s námi. Ovšem, taková pěkná veřejná brigáda, na které se sejdou tři generace lazeckých občanů, to zahřeje u srdce všechny zúčastněné. Proto ještě jednou děkuji a klobouk dolů před všemi. Jsem rád, že toho mohu být součástí. A to nejlepší nakonec, když na to zbude čas. Odpočinek na chalupě, pěkně s mými čtyřmi babami. Pohoda beskydských hor, procházky, houbaření, noční rozjímání o životě, černé a bílé a vůbec. Cyklistické vyjížďky s partičkou Kamenů. Posezení u vínka na Vinobraní. Grilování u dobrého filmu v letním kině. Gulášek před kácením máje. Romantika u vybagrované přehrady. Radost vzpomenout. Rád bych proto, aby obec zůstala pokud možno stále sjednocená bez zásahu vnějších vlivů, které se bohužel na nás řítí, znovu něco udělal. Zastupitelsví ale popravdě řečeno pro to není to nejdůležitější. Chce to srdce.

3. David Závěšický - 43 let, web designer, nezávislý kandidát

Jsem 43 letý sucholazecký rodák a občan. Mám skvělou ženu a dvě "fajne" děti, které jsou mým světem. Od roku 2000 jsem živnostník a zaměřuji se na grafický design a webové aplikace. Během své profesní dráhy jsem měl možnost pracovat na řadě zajímavých projektů a jsem také autorem většiny z nich. Suché Lazce mám moc rád. Posledních 18 let se věnuji také historii převážně pak historii naší obce. Systematicky vytvářím ucelený soubor historických událostí, informací a fotografií o naší obci, které se chystám do budoucna zveřejnit pro širokou veřejnost v připravovaném projektu http://archiv.suchelazce.cz. Žijeme v úžasné době, kdy se díky technologiím jako je internet můžeme snadno a rychle dozvědět téměř jakoukoliv informaci. O tom se našim předkům ani nesnilo. Na našem sucholazeckém webu, který se za tu dobu značně zdokonalil, se můžete dozvědět vyčerpávající informace o naší obci. Databáze a informace se neustále doplňují a rozšiřují.
V rámci posledních čtyř let se nám podařilo splnit všechny body volebního programu a stálo to mnohé z nás velké úsilí. I když čas věnovaný obci byl obrovský, není čeho litovat. Podařilo se naši obec značně zvelebit. Chtěl bych společně s přáteli pokračovat v naší práci dál a posunout vývoj naší obce zase o kousek dopředu. Jsem velmi rád, že naše obec v sobě stále nese známky lidské pospolitosti, která se v dnešní komerční době velmi rychle vytrácí. Díky společenským akcím jako je kulturní léto a řada brigád v Suchých Lazcích, které jsme za poslední čtyři roky připravovali, se společenské vazby mezi lidmi ještě více stmelily. Dobrá společenská soudržnost mezi lidmi je jednou z nejvyšších hodnot, které v naší obci máme. Rozhodně to není samozřejmost. Dnešní doba je tvrdá, proto si musíme naše bohatství - jak mezilidské, tak i to přírodní, velmi dobře chránit. Jedno indiánské moudro praví.: "Leč Zemi dobře. Nedědíme Zemi od našich předků, ale půjčujeme si ji od našich dětí."

4. Ing. Petr Žůrek - 36 let, servisní inženýr, nezávislý kandidát

Důvod, proč jsem před čtyřmi lety kandidoval do zastupitelstva naší obce byl, že jsem se chtěl aktivně podílet na rozhodování o dění v naší obci. Vaše důvěra ve mě vložená mi umožnila být u všech zásadních změn, které přispěly k lepšímu bydlení v Suchých Lazcích. V minulém období jsme všichni nasbírali cenné zkušenosti. Spoustu společenských a především investičních akcí se povedlo, ale zároveň jsme dospěli ke zjištění, že ne vše jde tak hladce, jak to na začátku vypadá. A právě to je pro mě motivací pokračovat v našem dalším úsilí dotáhnout problémy do konce. I nadále bych byl rád při řešení provozních požadavků obce, směřujících ke spokojenosti našich občanů. Jsem si vědom stávajících problémů, jako je například oprava komunikací, řešení komplikací s přibližování se industriální zóny k obytné zóně, bezpečnost občanů, zabezpečení fungujících složek v obci pro potřeby kulturního života občanů, zajištění dostatku financí pro provoz obce a další. Není mi lhostejné ani okolí. Trvám na zachování okolní krajiny i nadále tak, aby byla plná života a plnila svou funkci. Budu rád, pokud mi znovu umožníte být součástí obecního zastupitelstva. Budu se snažit vaši důvěru nezklamat.

5. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková - 52 let, ředitelka ZŠ, nezávislý kandidát

Do Suchých Lazců jsem se přistěhovala před více než 24 lety a našla jsem zde jak domov, tak práci, čehož si nesmírně vážím. Jsem ráda, že jsem získala velmi příjemné místo pro bydlení, život, výchovu dcery i práci v základní škole, která je mi současně i koníčkem. Přes deset let školu vedu jako ředitelka a práce s dětmi je mnohdy zábavnější a přínosnější než s některými dospělými, se kterými se během své práce setkávám. V místním zastupitelstvu působím již několik let a i tato práce mne naplňuje, neboť práce pro obec, která mi dala možnost zde žít a přijala mne mezi sebe, je vždy přínosem pro obě strany. Na Suchých Lazcích mi záleží, není mi lhostejné, jak a kde budou děti, které připravuji do života, trávit svůj rodinný i pracovní život. Prací pro obec i pro školu spojuji své úsilí o bezpečnou, klidnou a perspektivní budoucnost nás všech.

6. Pavel Nelešovský - 38 let, operátor výroby, člen ČSSD

Vyrostl jsem v Suchých Lazcích a chtěl bych zachovat ráz obce tak, aby se rodáci i ti nově příchozí cítili v naší obci spokojeně. V minulém volebním období jsme se snažili zpestřit kulturní život a zvýšit bezpečnost v obci, ne vždy to bylo snadné, ale myslím si, že výsledek stál za to. Za zmínku by stála výstavba oplocení hřbitova, chybějícího chodníku na hlavní silnici, rekonstrukce školního hřiště, výstavba workoutového hřiště i pořádání akcí různých spolků v naší obci. Mám pár dalších plánů, které bych rád v příštím období v naší obci uskutečnil, a tím více zpříjemnil život občanům. Dělám to, čemu věřím, a dělám to rád.

7. Darina Vašková - 40 let, operátorka výroby, nezávislý kandidát

Přistěhovala jsem se do Suchých Lazců před jednadvaceti lety z dalekého Slovenska do Vaškovic rodiny. Narodily se mi dvě děti. Počátek mého aktivního působení v obci se začal odvíjet ve fotbale, kde hrály obě děti od svých pěti let. Tam jsem se seznámila se spoustou občanů ze Suchých Lazců. Také jsem nastoupila do školky jako člen klubu rodičů a posléze se stala předsedkyní školské rady, než mi odešlo mladší dítě do školy v Opavě. Ve škole i ve fotbale jsem se snažila pořádat různé akce jak pro děti, tak pro obec. Pracuji ve společnosti Teva jako farmaceutický operátor. K mým koníčkům patří rodina, zahrada a parta kamarádů, se kterými si říkáme Kameni. Společně podnikáme různé výlety na Moravu za vínkem, na kolech po okolí, v zimě na lyže, ale hlavně se účastníme obecních akcí. S manželem se snažíme udržovat lidové tradice, a proto jsme se přidali k sucholazecké mládeži a pomohli jim obnovit Pochování basy. Už asi deset let navštěvuji Vaše domovy v různých kostýmech a večer se Vám snažím starat o zábavu. Působení v obecním zastupitelstvu pro mě bude něco nového a doufám, že pro Vás občany i přínosného.

8. Josef Doboš - 34 let, finanční poradce, nezávislý kandidát

Jako občana Suchých Lazců mne zajímá ochrana životního prostředí. Jedno přísloví praví: "Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe". Proto chci zabránit rozšiřování průmyslové zóny a výstavby nesmyslných skladovacích hal. Budu bojovat proti výstavbě jižního obchvatu, který by navždy nenávratně poškodil krajinný ráz a život v naší obci. Chtěl bych se zaměřit na úsporu energií a využívání přírodních zdrojů. Mám velmi blízko ke sportu, proto budu podporovat veškeré akce a snahy přitáhnout k pohybu nejen děti, ale i dospělé. Důležité je také udržet tradice a společenský život v obci. Jsem rád, že můžu být součásti skupiny lidí, která svůj volný čas věnuje nejen své rodině a koníčkům, ale nezištně i Suchým Lazcům.

9. Vladimíra Lencová - 35 let, aranžérka, nezávislý kandidát

Můj život je v mých 35 letech čím dál víc pestřejší, zajímavější a plný radostí z každodenních maličkostí. Na prvním místě je stále moje rodina, hlavně děti a manžel. Mám ráda svoji práci v květinářství, cestování, společenské, kulturní a sportovní akce. Poslední 4 roky uběhly jako voda. Jsem ráda, že se podařilo udělat velký kus práce, kterou jsme si stanovili. Více zeleně v obci, dětské hřiště, společenské akce a mnoho dalšího. To vše občany spojuje jak při realizaci, tak následně na jejich účasti. Samozřejmě vše nejde hned, ale časem a se správnými lidmi věřím tomu, že dokážeme posunout naši vesnici zase o kus dál. Od září povedu opět Klub rodičů, který pořádá akce pro naše děti z místní školy a školky. Budu moc ráda za podporu a pomoc jak obce, tak místních podniků a firem, ale hlavně budu ráda za velkou účast na těchto akcích. Protože tyto akce jsou hlavně pro děti, které jsou naše budoucnost. Myslím, že všichni chceme, ať své dětství prožijí venku s kamarády, na společných akcích a mají na co vzpomínat. Děkuji za váš čas strávený nad těmito řádky a za vaši podporu.

10. Lukáš Dener - 43 let, jednatel společnosti, nezávislý kandidát

Jmenuji se Lukáš Dener, je mi 43 let a jsem rodák ze Suchých Lazců. Vystudoval jsem střední stavební školu jako operátor stavební výroby. V oboru jsem pracoval dva roky, poté jsem se začínal zabývat prodejem nábytku z masivu. Od roku 2011 jsem jednatelem své firmy NÁBYTEK DENER s.r.o., která se zabývá výrobou nábytku z masivu. Jsem dvacet let ženatý a se svou manželkou Kateřinou vychovávám dvě děti. Žijeme společně v mém rodném domě. Odmala se aktivně věnuji sportu. Od páté třídy jsem navštěvoval sportovní školu se zaměřením na atletiku, kde jsem běhal dlouhé tratě a po nástupu na střední školu jsem pokračoval s atletikou za Vítkovice. Současně jsem hrál fotbal za Suché Lazce až do svých čtyřiceti let. Nyní jsem trenérem družstva dorostenců. Jsem rád, že v naší obci jsou ještě chlapci, kteří se aktivně věnují fotbalu a nesedí jen doma u počítače. Tradice fotbalu v Suchých Lazcích je dlouhá a já bych rád pokračoval v tom, co tady vybudoval pan Miroslav Satke.

11. David Vavrečka - 37 let, pracovník v dřevovýrobě, nezávislý kandidát

Tady v Suchých Lazcích jsem se narodil a žiji zde doposud. Již od dětství se aktivně věnuji hasičině a jsem rád, že se v tomto sportu mohu věnovat dětem a hlavně svým dětem. Jsem mimo jiné i členem Zásahové jednotky SDH. Jsem rád, že tato jednotka pomáhá našim spoluobčanům, ať už je to při nepříznivých povětrnostních podmínkách či letos při mimořádně velké likvidaci bodavého hmyzu. Naše děti se snažíme také vést k přírodě. Chovám mimo jiné papoušky a také i jiná zvířata. Je to má velká záliba a mé děti to také baví. Své děti rovněž podporuji v sucholazeckém fotbale, který se mimo jiné věnuje i malým dětem. Pohyb je zdravý a já jsem rád, že se najdou lidé, kteří se dětem dokáží věnovat. Pokud je to možné, pomohu v každé situaci. Rád si se svou rodinou zajdu na jakoukoliv akci zde v obci, kde se vždycky pobavíme a jsme rádi, že takové akce jako letní kino či sportovní akce, nebo akce podobného duchu se zde v naší obci objevují a zůstanou i nadále. Jsem velmi rád, že se zrekonstruovalo školní hřiště. Naše děti ještě nějakou dobu budou chodit zde do školky či školy a toto hřiště určitě budou využívat. Budu jen rád, když takových míst pro aktivní život dětí bude víc, a za to velmi děkuji nejen jako rodič, ale i jako člověk, kterému není lhostejné, jak se žije v naší krásné obci.

zpět na začátek stránky

Seznam kandidátů

Kandidátní listina č.1 za ČSSD pro komunální volby 2018 – Městská část Suché Lazce.


1. Mgr. Petr Orieščík
35 let, starosta městské části, člen ČSSD

2. Ing. Václav Skuplík
42 let, senior solution consultant - reporting, nezávislý kandidát

3. David Závěšický
43 let, web designer, nezávislý kandidát

4. Ing. Petr Žůrek
36 let, servisní inženýr, nezávislý kandidát

5. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
52 let, ředitelka ZŠ, nezávislý kandidát

6. Pavel Nelešovský
38 let, operátor výroby, člen ČSSD

7. Darina Vašková
40 let, operátorka výroby, nezávislý kandidát

8. Josef Doboš
34 let, finanční poradce, nezávislý kandidát

9. Vladimíra Lencová
35 let, aranžérka, nezávislý kandidát

10. Lukáš Dener
43 let, jednatel společnosti, nezávislý kandidát

11. David Vavrečka
37 let, pracovník v dřevovýrobě, nezávislý kandidát


Oficiální reklamní leták občanům:
Pokud jste do schránky od nás neobdrželi informační brožuru, máte možnost si ji zde dodatečně přečíst. Brožurka je ve formátu pdf a je volně ke stažení:

- Informační brožura spolecne2022.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na náš e-mail:

spolecne@suchelazce.cz

Nejste si jistí jak volební pravidla fungují? Možná vám pomůže simulátor volebního lístku - komunální volby