Volební program - Společně 2022

Strategické body volebního programu


Intenzivní boj za realizaci splaškové kanalizace v Suchých Lazcích

Od roku 2021 dle nové legislativy bude muset každý majitel bezodtokových jímek dokládat vývoz těchto jímek zpětně dva roky. Tzn. velmi vysoké navýšení domácích rozpočtů. Jednoznačně považujeme boj za realizaci splaškové kanalizace za nejdůležitější bod našeho volebního programu a v následujícím volebním období chceme docílit jasné deklarace ze strany města, jaký bude postup pro Suché Lazce a kdy začne realizace. Rádi bychom, aby se Suché Lazce dočkaly realizace přibližně do pěti let.

Nadále bojovat a nedovolit realizaci jižního obchvatu Komárova

V boji proti jižnímu obchvatu Komárova rozhodně nepolevíme a nadále soustředíme své síly proti realizaci jižního obchvatu Komárova společně se spolkem Suché Lazce občanům a advokátní kanceláří, se kterou jsme spolupracovali doteď. Nechceme dopustit, aby Suché Lazce měly nálepku obce "PŘES KTEROU VEDE TA DÁLNICE".

Započít diskuzi nad budoucím směřováním městské části Suché Lazce

Velká diskuze se vede v rámci života v Suchých Lazcích, zda je lepší být samostatnou obcí, či nikoliv - tedy zůstat jako městská část pod městem Opavou. Chceme ve volebním období 2018 – 2022 započít debatu o této problematice a nezávislými analýzami sdělit našim občanům nezkreslené informace o tom, co by znamenalo stát se samostatnou obcí, anebo naopak nadále zůstat městskou částí pod městem Opavou.

Nedovolíme další rozšiřování průmyslových zón v Suchých Lazcích

V současnosti stavbou další haly společnosti RKL byla využita poslední část průmyslové zóny v rámci územního plánu. Vznikly tak dvě oblasti, a to oblast zóny RKL a zóny JZD a jeho okolí. Nedovolíme další rozšiřování průmyslových zón v Suchých Lazcích. Tak jako se bude realizovat ozelenění zelenou hradbou společnosti RKL, chceme docílit i ozelenění areálu JZD a jeho okolí.


Hlavní bod volebního programu

Víceúčelové hřiště

Rádi bychom zrealizovali v Suchých Lazcích komplexní víceúčelové hřiště, které by občanům nabídlo sportovní vyžití. Naše vize je vytvoření sportovního areálu v oblasti dnešního obecního hřiště a k dnešnímu workoutovému a dětskému hřišti bychom rádi vytvořili "malou umělku", víceúčelový tenisový kurt, beachvolejbal, tréninkovou plochu s travnatým povrchem a novým zázemím pro složky. Samotný návrh víceúčelového hřiště musí projít veřejnou diskuzí s občany a složkami, tak, aby bylo docíleno konsensu mezi všemi dotčenými stranami.


Body volebního programu

Zadání projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci ulice Na Pískovně

Jsme si vědomi technického stavu ulice Na Pískovně, ovšem je zde jasná realita a ten fakt, že dokud nebude zrealizována splašková kanalizace, není možné započít rekonstrukci ulice Na Pískovně. Rádi bychom ale docílili přípravy rekonstrukce a k tomu je nutná projektová dokumentace se stavebním povolením. Ve volebním období 2018 – 2022 bychom tedy vyřešili přípravu rekonstrukce.

Oprava vjezdu v centru obce u moštárny

Tento bod je projektově nachystán, ale již nezbyl čas na realizaci ve volebním období 2014 – 2018. Dokončíme tuto opravu, která dá okamžitě nový nádech centru Suchých Lazců v roce 2019.

Kompletní rekonstrukce vjezdu do hasičárny + kontejnerového stání + výsadba nové zeleně v přilehlém parku

Tento bod byl taktéž předpřipraven na realizaci ve volebním období 2014 – 2018 i s rezervací finančních prostředků, bohužel již nebyl čas na faktickou realizaci. Dokončíme tuto rekon-strukci v roce 2019.

Vytvoření klidové zóny a lesoparku na Přerovci v prostoru za Sedlinkou

Chceme pokračovat v myšlence revitalizace celého prostoru v minulosti zamýšleného areálu zdraví na Přerovci. Rádi bychom získali dané pozemky do majetku města a vytvořili zde klidovou zónu s lesoparkem. Samotnou podobu budeme diskutovat s občany.

Nákup nového obecního traktoru

Jsme názoru, že životnost současného obecního traktoru došla svého konce a rádi bychom pro účely obce nakoupili nový traktor, u kterého bude jasný požadavek na razantní snížení hlučnosti.

Výsadba nové zeleně v obci

(především kolem hlavní cesty = květinové záhony + okrasné stromy) Budeme nadále pokračovat ve výsadbě nové zeleně v obci tak, jako tomu bylo ve vol. období 2014 – 2018.

Dotace na pořízení barelů na zadržování vody

Problémem především v letních obdobích se s pravidelností stává v Suchých Lazcích sucho. Chceme poskytnout dotace pro naše občany na 1000 litrové barely na zadržování vody. Dotace by byla vždy poskytnuta na základě splnění podmínek, které by stanovili noví zastupitelé v zastupitelstvu městské části Suché Lazce.

Estetická úprava kontejnerových stání + navýšení počtu kontejnerů

Uděláme naše kontejnerová stání esteticky hezčí a navýšíme opětovně počty kontejnerů v Suchých Lazcích.

Archiv na úřadě

Zrekonstruujeme současný prostor půdy obecního úřadu a vytvoříme zde archiv Suchých Lazců, dále pak odkladný prostor pro potřeby obecního úřadu a malé muzeum Suchých Lazců. Vytvoříme také digitální archiv http://archiv.suchelazce.cz, který bude obsahovat digitální kopie historických dokumentů, informace a fotografie o Suchých Lazcích. Tento archiv bude přístupný celé veřejnosti pro bádání na internetu.

Rozšíření služeb obecního úřadu – czechpoint, ověřování podpisů

O tyto služby jsme chtěli rozšířit služby již ve volebním období 2014 – 2018, ovšem po domluvě s městem Opavou jsme tuto záležitost odložili a ve volebním období 2018 – 2022 chceme docílit tohoto rozšíření služeb - konkrétně o czechpoint a ověřování podpisů.

Odvodnění cesty u hřbitova

Při velkých deštích je problémem voda, která teče z polí kolem hřbitova. Příslušnými opatřeními bychom rádi vodu dostali do odvodňovacích žlabů tak, aby po každém dešti nevyplavovala hromadu kamení a bahna.

Opravy chodníků v Suchých Lazcích

S ohledem na fakt, že chceme bojovat za co nejrychlejší realizaci splaškové kanalizace, není možné kompletně rekonstruovat chodníky. Ale budeme pokračovat v předlažďování tak, aby chodníky byly plně funkční.

Zachováme a budeme nadále rozvíjet Kulturní léto v Suchých Lazcích

Jsme názoru, že kulturní léto se v Suchých Lazcích naplno zabydlelo a jeho pokračování je nadále žádáno.

Spolupráci se ZŠ a MŠ v Suchých Lazcích

Ve volebním období 2014 – 2018 se podařilo ve spolupráci se ZŠ a MŠ obrovský kus práce v realizaci moderního dětského hřiště. Na tuto spolupráci bychom rádi opět navázali i ve volebním období 2018 – 2022 a pokračovali v pomoci modernizace školy v Suchých Lazcích.

Tematické akce typu vepřové hody, rozsvícení stromečku, výstava ovoce atd ..

Opět jako u kulturního léta v Suchých Lazcích se tyto tematické akce osvědčily a my bychom v nich rádi pokračovali i ve volebním období 2018 – 2022.

Podpora složek

Nedílnou součástí života obce je spolkový život. Ve volebním období 2014 – 2018 jsme složky podporovali a chceme v tom pokračovat i ve volebním období 2018 – 2022.

Vážení a milí spoluobčané, 5. – 6. října 2018 opět rozhodnete svými hlasy o tom, jakým směrem se bude rozvíjet naše obec. V případě, že Vás zaujal náš volební program, tak nám prosím opět dejte důvěru a volte v komunálních volbách 2018 v Suchých Lazcích kandidátní listinu č. 1. Děkujeme Vám!

zpět na začátek stránky

Seznam kandidátů

Kandidátní listina č.1 za ČSSD pro komunální volby 2018 – Městská část Suché Lazce.


1. Mgr. Petr Orieščík
35 let, starosta městské části, člen ČSSD

2. Ing. Václav Skuplík
42 let, senior solution consultant - reporting, nezávislý kandidát

3. David Závěšický
43 let, web designer, nezávislý kandidát

4. Ing. Petr Žůrek
36 let, servisní inženýr, nezávislý kandidát

5. Mgr. et Mgr. Martina Škrobánková
52 let, ředitelka ZŠ, nezávislý kandidát

6. Pavel Nelešovský
38 let, operátor výroby, člen ČSSD

7. Darina Vašková
40 let, operátorka výroby, nezávislý kandidát

8. Josef Doboš
34 let, finanční poradce, nezávislý kandidát

9. Vladimíra Lencová
35 let, aranžérka, nezávislý kandidát

10. Lukáš Dener
43 let, jednatel společnosti, nezávislý kandidát

11. David Vavrečka
37 let, pracovník v dřevovýrobě, nezávislý kandidát


Oficiální reklamní leták občanům:
Pokud jste do schránky od nás neobdrželi informační brožuru, máte možnost si ji zde dodatečně přečíst. Brožurka je ve formátu pdf a je volně ke stažení:

- Informační brožura spolecne2022.pdf

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na náš e-mail:

spolecne@suchelazce.cz

Nejste si jistí jak volební pravidla fungují? Možná vám pomůže simulátor volebního lístku - komunální volby